Allston

Lorem ipsum dolor sit amet, vix ea veritus delectus. Ignota explicari.

a

Contact

231 East 22nd Street, Suite 23 New York NY 10010

Email: office.ny@ratio.com
Fax: +88 (0) 202 0000 001

ביתה של שירה בן עזרא

"המגורים הם האופן שבו אנחנו מתקיימים בעולם. הם תמיד כרוכים בהתערבות בסביבה קיימת, ולכן הם משקפים את היחסים של האדם עם הסביבה שלו ועם האחר. תהליך התכנון הוא רגשי ואישי, ולא רק פרקטי, והוא נובע מתוך זיכרון ומתוך דאגה למקום"

צילום: שי אפשטיין | צילום פרופיל: הדס מועלם שוסטוב

שירה יצרה חיבור בין אבן, זכוכית וברזל שבא לידי ביטוי בכמה אופנים בבית, ויוצר את השפה החומרית הייחודית שלו. את החזית של המבנה הדוקומתי חילקה לשניים: הקומה התחתונה בנויה ממסות מחופות באבן שתוחמות פטיו; והקומה העליונה מטויחת בלבן ומאווררת על ידי קירות משרבייה התוחמים פטיו עליון

משתפים בתהליכים בדרך
להגשמת החלום

ליצירת קשר עם האדריכלית

ספקים שותפים

דילוג לתוכן